Βαθμολογίες

Οι αγώνες masters θα διεξαχθούν στον Ο.Α ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στις 4 και 5 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης στις 11 και 12 Δεκεμβρίου.

Ανακοινώνεται η Ενωσιακή βαθμολογία μετά την 43η Εβδομάδα.

Εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και η βαθμολογία πριν απο τα masters, καθώς επίσης και η προκήρυξη των Ενωσιακών αγώνων masters.

Σελίδες

Εγγραφή στο Βαθμολογίες