ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 • 10:00-10:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
 • 10:30-11:15 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΟΑ (JUNIOR Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 / ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
 • 11:15-12:00 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ
 • 12:00-12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:15-13:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
 • 13:00-13:45 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ / COURT SUPERVISOR
 • 13:45-14:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 • 14:15-15:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΕΦΟΑ, ΛΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
 • 15:00-15:45 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ SOFTWARE ΕΦΟΑ
 • 15:45-16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 • 16:00-16:45 OPERATION ΤΟΥΡΝΟΥΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)
 • 16:45-17:30 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ WORKSHOP / ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • 17:30-17:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
 • 17:45-18:15 ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • 18:15-18:45 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ
 • 18:45-19:00 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧ

Share it: