Πρόγραμμα U10 Πράσινο - Πορτοκαλί

Πρόγραμμα U10 Πράσινο - Πορτοκαλί

Οι αγώνες στο Πράσινο επίπεδο θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 21/5, σε σύστημα ομίλων, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει αναρτηθεί στο e-efoa.gr (https://drive.google.com/file/d/1PdScXrPrD5bDStci5iFSZd3h6cSiHNXQ/view) και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22/5 με Τελικούς και Μικρούς Τελικούς.

Οι αγώνες στο Πορτοκαλί επίπεδο θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 10:30-13:30. Οι αθλητές θα χωριστούν μετά το sign in (10:00-10:30) σε 2 επίπεδα δυναμικότητας.

 

Η Επιδιαιτήτρια,
Αλεξάνδρα Λειβαδά

Share it: